Tag Archive: אילוף כלבים למשמעת

אילוף כלבים למשמעת

אילוף כלבים למשמעת

אילוף כלבים למשמעת מהו בעצם אילוף כלבים? אנשים רבים מקשרים, ובצדק, בין אילוף כלבים לבין המשמעת של הכלב. אולם כדי להבין באמת את הקשר, ומהו בכלל אילוף כלבים, נחזור קצת אל המקורות הקדמוניים של הכלב שלנו – הלא הוא הזאב. זאבים הם חיות שרגילות לחיות בלהקה. אילוף כלבים, אגב, לא מנטרל את היסוד הקהילתי הזה …

Continue reading »